PHP

PHP grundkurs 2 dagar

Lär dig bygga och modifiera enklare PHP-applikationer med moderna verktyg och metoder. Denna kurs är till för dig med viss HTML-vana som vill ta nästa steg inom webbranschen. Du kommer att lära dig grunderna i webbprogrammering i PHP och med hjälp av detta kunna publicera egna interaktiva webbapplikationer. Du lär dig även att förstå hur man arbetar med befintliga PHP-lösningar och att göra enklare justeringar och tillägg i dessa. Kursen ger dig en bra överblick i de nya funktionerna som introducerats i språket i och med PHP7 samt hur du använder dessa för att bli så effektiv som möjligt.

Diplom efter genomförd kurs.

Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

  • Komma igång med PHP
  • Nyheter i PHP7
  • PHP grunder
  • Variabler och parametrar
  • Kontrollstrukturer och loopar
  • Kopplingar mot databaser
  • De vanligaste databaskommandona i kombination med PHP
  • Programmeringstips
  • Filer och parameteröverföring
  • Strängfunktioner