PHP

PHP grundkurs 2 dagar

Lär dig bygga och modifiera enklare PHP-applikationer med moderna verktyg och metoder. Denna kurs är till för dig med viss HTML-vana som vill ta nästa steg inom webbranschen. Du kommer att lära dig grunderna i webbprogrammering i PHP och med hjälp av detta kunna publicera egna interaktiva webbapplikationer. Du lär dig även att förstå hur man arbetar med befintliga PHP-lösningar och att göra enklare justeringar och tillägg i dessa. Kursen ger dig en bra överblick i de nya funktionerna som introducerats i språket i och med PHP7 samt hur du använder dessa för att bli så effektiv som möjligt.

Diplom efter genomförd kurs.

Det här är en öppen kurs, datum och pris m.m. hittar du längre ner på sidan.

Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

  • Komma igång med PHP
  • Nyheter i PHP7
  • PHP grunder
  • Variabler och parametrar
  • Kontrollstrukturer och loopar
  • Kopplingar mot databaser
  • De vanligaste databaskommandona i kombination med PHP
  • Programmeringstips
  • Filer och parameteröverföring
  • Strängfunktioner

 


Boka nu!

Stockholm:
20-21 mar 2018 | 17-18 apr 2018 | 15-16 maj 2018 | 12-13 jun 2018 |
10-11 jul 2018 | 7-8 aug 2018 | 4-5 sep 2018 | 2-3 okt 2018 |
30-31 okt 2018 | 27-28 nov 2018
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Malmö:
20-21 mar 2018 | 17-18 apr 2018 | 15-16 maj 2018 | 12-13 jun 2018 |
10-11 jul 2018 | 7-8 aug 2018 | 4-5 sep 2018 | 2-3 okt 2018 |
30-31 okt 2018 | 27-28 nov 2018
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Göteborg:
20-21 mar 2018 | 17-18 apr 2018 | 15-16 maj 2018 | 12-13 jun 2018 |
10-11 jul 2018 | 7-8 aug 2018 | 4-5 sep 2018 | 2-3 okt 2018 |
30-31 okt 2018 | 27-28 nov 2018
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Övriga landet: enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>