Ledarskap med Eva Swede

Personligt ledarskap, kommunikation och effektiva möten

kurs 2 dagar

Ledarskap för chefer, medarbetare och projektledare

Målgrupp
Chef, medarbetare eller konsulter som genom sitt ledarskap vill skapa bra samarbete mot gemensamma mål, god kommunikation och effektiva möten.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda en verksamhet, en enhet eller ett projekt och gå mot verksamhetens mål. Du leder en grupp eller samarbetar med andra och vill göra det på ett bra och effektivt sätt. Du utvecklar din förmåga att skapa tydliga mål, god kommunikation och effektiva möten vilket leder till minskad stress och främjar bra arbetsmiljö. Du kan vara chef, medarbetare eller konsult.

Bra ledarskap utgår från ledarskapets kärna som är mitt personliga ledarskap. Ledarskap är en förmåga som jag utvecklar. Genom att jag lär känna mig själv ser jag mina möjligheter och personliga mål, vad jag vill och eventuellt hindrar för min utveckling. Om jag vet vad jag vill blir jag tydligare i min kommunikation och leder tydligare mot målet. Ett väl fungerande personligt ledarskap är grunden till min förmåga att leda andra mot gemensamma mål. Att kommunicera på ett tydligt och förtroendefullt sätt och ha verktyg för att skapa effektiva möten. I det dagliga samtalet och återkommande möten behöver jag kunskap om hur jag motiverar mig själv och hur jag inspirerar och möter andra. Allt för att skapa möten som ger ett meningsfullt utbyte och för oss närmar målet i det dagliga arbetet.

Kursen bygger på beprövad vetenskap och praktisk erfarenhet. Vi arbetar med korta teoriavsnitt, användbara verktyg, workshops och individuella övningar för att du ska utveckla ditt ledarskap, din förmåga att kommunicera och din kunskap om hur du skapar effektiva möten som leder mot målet. Vi utgår från att du som deltagare är aktiv, vill dela med dig till de andra deltagarna, lyssna och ge feedback. Som stöd får du ett kurskompendium och litteraturtips. Under kursen kommer du även att skapa ditt eget unika material - ”Mitt personliga ledarskap”.

Kursens innehåll

 • Att leda sig själv
 • Våra mänskliga behov
 • Mitt personliga ledarskap, reflektioner
 • Vad vill jag? Hur väljer jag?
 • Gemensamma mål i verksamheten
 • Roller och arbetsuppgifter på jobbet
 • Olika sätt att kommunicera mål
 • Acceptans
 • Personlig effektivitet
 • Coachande ledarskap
 • Att leda andra
 • Olika typer av professionella samtal
 • Förena individuella behov och gemensamma mål
 • Vad är coachande ledarskap?
 • Effektiva möten i olika situationer
 • Kommunikationsstilar och förtroendeskapande samtal
 • Jag-budskap och feedback
 • Samtalsträning
 • Plan för mitt personliga ledarskap
 • Hur går jag vidare efter kursen?

  Evas kurser inom Ledarskapsutbildning