Ledarskap med Eva Swede

Utveckla rätt kompetenser i din organisation

kurs 2 dagar

Långsiktig kompetensförsörjning och ledarskap

Målgrupp
Chefer och företagare som vill leda team, inte grupper och skapa en långsiktig kompetensförsörjning och bra arbetsmiljö.

- Vad är rätt kompetens i din organisation? Ekonomi betyder att hushålla med resurser. Resurserna i tjänstesamhället är framförallt människor. Vilka utmaningar står din organisation inför? Hur tar ni tillvara den unika kombinationen av kompetensen hos varje enskild individ? Hos anställda, konsulter och tjänsteleverantörer? Vi går igenom roller, förväntningar, redskap och strategier för långsiktig kompetensförsörjning och för att nå organisationens mål. Utveckling av medarbetare och chefer samt förhållningsätt till gemensamma mål och omvärldsförändringar.

Du kartlägger din unika kompetens, hur du kombinerar din erfarenhet och din utbildning till din unika kompetens. Med dig själv som exempel får du en metodik för att även se förmågor hos dina medarbetare. Du upptäcker nya mål, rundar hinder och utvecklar möjligheter. Vi går igenom hur man på ett enkelt sätt gör en kompetenskartläggning, strategi och en kompetensförsörjningsplan för att över tid ha rätt kompetens i organisationen, identifiera nyckelpersoner och framtida behov.

Vi fortsätter med syftet med medarbetarsamtal och lönesamtal och tittar på externa samarbetsformer för att få tillgång till kompetens. Vi utgår från att du som deltagare är aktiv, vill dela med dig till de andra deltagarna, lyssna och ge feedback. Som stöd får du ett kurskompendium och litteraturtips. Under kursen kommer du även att skapa ditt eget unika material.

Kursens innehåll

 • Klockan 5 går kompetensen hem?
 • Motivation, Företagets mål – individens mål
 • Hitta din egen unika kompetens
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensförsörjningsplan
 • Kompetensstrategi
 • Praktisk struktur och lagom nivå
 • Rätt kompetens i ditt team
 • Omvärldsförändringar påverkar oss
 • Medarbetarsamtal - teori och praktik
 • Lönesamtal
 • Utvecklingsplan
 • När det inte fungerar - Besvärliga beteenden
 • Krishantering

  Evas kurser inom Ledarskapsutbildning