Linux, Hands-On Training

Linux, Hands-On Training 1 dag

Kursdagen syftar till att ge deltagarna möjlighet att genomföra ett antal övningar inom önskat område och på lämplig nivå, i syfte att skapa förtrolighet med systemet och ge färdigheter i det praktiska arbetet. Du väljer själv vilka av de definierade övningsuppgifterna du vill arbeta med och läraren finns på plats för att handleda i genomförandet. Ett exempel på lösning för varje uppgift finns att tillgå. För de flesta uppgifter finns det flera möjliga lösningar och du löser dem efter bästa förmåga. Du får feedback på dina lösningar efter kursen.
Diplom efter genomförd kurs.

Det här är en öppen kurs, datum och pris m.m. hittar du längre ner på sidan.

Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Övningsområden

 • Grundläggande filhantering
 • Navigering och sökningar i filsystemet
 • Söka och visa data i filer
 • Wildcards och reguljära uttryck
 • Grundläggande behörighetshantering
 • Bash, användarmiljö och kommandohistorik
 • Terminalinloggning, SSH
 • Kommandokombinationer, pipes och omdirigering
 • Processhantering
 • Texteditorn VI
 • Scriptprogrammering
 • Schemaläggning, Cron
 • Grundläggande tjänstekonfiguration

 


Boka nu!

Stockholm:
24 jan 2018 | 21 feb 2018 | 14 mar 2018 | 25 apr 2018 |
23 maj 2018 | 13 jun 2018 | 11 jul 2018 | 15 aug 2018 |
19 sep 2018 | 24 okt 2018 | 21 nov 2018 | 19 dec 2018
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Malmö:
24 jan 2018 | 21 feb 2018 | 14 mar 2018 | 25 apr 2018 |
23 maj 2018 | 13 jun 2018 | 11 jul 2018 | 15 aug 2018 |
19 sep 2018 | 24 okt 2018 | 21 nov 2018 | 19 dec 2018
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Göteborg:
24 jan 2018 | 21 feb 2018 | 14 mar 2018 | 25 apr 2018 |
23 maj 2018 | 13 jun 2018 | 11 jul 2018 | 15 aug 2018 |
19 sep 2018 | 24 okt 2018 | 21 nov 2018 | 19 dec 2018
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Övriga landet: enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>