General Data Protection Regulation

Integritetspolicy

Dean & Thomas Företagsutbildning AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Vi har och har alltid haft ambitionen att hantera personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi vänder oss framför allt till företag men välkomnar även privatpersoner.

Ditt godkännande

När du skicka ett intresseformulär eller bokar en kurs hos oss accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina önskemål och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Är du kontaktperson för en juridisk person använder vi dina nödvändiga personliga uppgifter för att kunna kommunicera med dig angående befintliga eller potentiella avtal mellan oss och din arbetsgivare. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring av våra tjänster gentemot din arbetsgivare. Är du privatperson samlar vi aldrig in någon information i förväg. De nödvändiga personliga uppgifter vi samlar in sker i samband med din kursbokning eller annan kontakt du tar med oss.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna i vår databas och i förekommande fall i mejlsystem. Det kan också förekomma att dina uppgifter förekommer i dokument på enskild användares dator (hårddisk).

Vilka uppgifter behandlar vi?

Ditt hela namn, e-post, telefon, adress(er) samt andra kontaktuppgifter du lämnar till oss i samband med vår kommunikation och som behövs för uppdraget. Om vi tar en kreditupplysning på dig ska vi först meddela dig att så kommer att ske.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Av tekniska och praktiska skäl är dina uppgifter åtkomliga för våra konsulter, utbildare och leverantörer av datasystem och IT-drift som behöver behandla dina uppgifter. I förekommande fall är de personuppgiftsbiträden till oss och endast de som behöver tillgång till dina personuppgifter får det.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om uppgifterna är del av räkenskapsinformation sparas de enligt bokföringslagen i minst sju (7) år. Uppgifter som inte är räkenskapsmaterial raderas normalt 24 månader efter att avtalet med din arbetsgivare upphört och inte förväntas förnyas i framtiden. Slutar du som kontaktperson hos en arbetsgivare och vi får information om det raderas dina kontaktuppgifter så snart möjligt.

Utdrag och radering av personuppgifter

Du kan när som helst få ett utdrag från oss om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också när som helst begära ändring, begränsning eller radering av dina personliga uppgifter.