Datanätverk och översikt av IT-säkerhet

Datanätverk och översikt av IT-säkerhet företagsanpassad kurs

Exakt innehåll bestämmer du tillsammans med läraren i ett personligt samtal. Vi ger en grundläggande förståelse för vad ett datanätverk är och hur det kan användas eller en översiktskurs i IT-säkerhet. Den anpassade kursen kan även vara en kombination av datanätverk och översikt av IT-säkerhet.

Datanätverk
Fokus ligger på de vanligaste typerna av nätverk idag, Ethernet och trådlösa nätverk tillsammans med TCP/IP, de viktigaste säkerhetsfunktionerna och senaste trenderna inom nätverkstekniken.

Vi kan även gå igenom några av nätverkets viktigaste servrar som DNS, katalogtjänstserver, DHCP, skrivar- och filserver, samt hjälpa till med nätverksdesign.

Översikt av IT-säkerhet
Denna kurs ger en översikt av det vanligaste säkerhetsbehovet hos företag och organisationer. kursen berör de vanligaste säkerhetsfunktionerna och presenterar de senaste trenderna inom säkerhet.

Målgrupp Datanätverk

För dig som vill ha ökad förståelse för hur datakommunikation fungerar och vilka delar ett nutida nätverk har. Kursen betonar begrepp och termer och försöker förklara sammanhang och samband hos IP-nätverk. Vi belyser även "mjukare" delar som Change management, lagstiftning och nätverksdokumentation. Lämplig för chefer, projektledare, som orientering för tekniker, och alla som behöver kommunicera med tekniker.

Målgrupp Översiktskurs av IT-säkerhet

Denna kurs är perfekt för dig som redan har grundläggande kunskaper om nätverk och vill lära dig mer om de verktyg som finns att tillgå för att motverka cyberattacker och vilka särskilda problemområden som kan finnas hos företag och organisationer. Kursen tar upp den senaste tekniska utvecklingen och nya lagar från EU på området. Utbildningen lämpar sig för chefer, projektledare, tekniker, arkitekter och andra som vill ha en översiktskurs inom IT-säkerhet.

Diplom efter genomförd kurs.

Detta är en företagsanpassad kurs efter ert personliga behov.

Urval av möjligt kursinnehåll i en Datanätverks kurs

 • Vilka typer av adresser finns inom datanätverk?
 • Namnupplösning – att koppla ihop olika slags adresser
 • IPv4 och v6 – vad är det och hur används det?
 • Att räkna ut subnät
 • Användning av privata och publika IP adresser
 • DHCP och relay agent
 • När används NAT och varför?
 • Hur fungerar DNS?
 • Vad är egentligen Internet?
 • Routrar och switchar – vad är skillnaden?
 • Routingprotokoll
 • Spanning Tree Protokoll
 • Routing tabell och MAC adress tabell
 • Medier – koppar, fiber och luft
 • Ethernet
 • Trådlösa nätverk – vilka är utmaningarna?
 • IP telefoni och Quality of Service
 • Varför design? Vad är det bra för?
 • Design med tre lager
 • Vad finns i ett data center?
 • Internet breakout och MPLS – att koppla ihop datanät
 • Brandväggar – definition och användning
 • IPS/IDS – en slags omvänd brandvägg
 • Användningen av proxy inom företag
 • Vad är IPSec och vad är IKEv2?
 • Remote access för medarbetare
 • Cloud-baserade tjänster: Datacenter, Proxy etc.
 • Åtkomst till molnet och när är ”on-premises” att föredra?
 • Virtualisering inom datakommunikation
 • SDWAN – routrar med ett centraliserat ”control plane”
 • En snabbtitt in i molnet
 • Hur används 5G i företag?
 • Nätverk för AI
 • EU-lagstiftning
 • Vad ät TLS och hur används det?
 • Change management
 • Nätverksdokumentation

Urval av möjligt kursinnehåll i en Översiktskurs av IT-säkerhet

 • IT-säkerhet och drivkrafter
 • IPSec/IKEv2
 • SSL/TLS/DTLS
 • Certifikat och digitala signaturer
 • Blockchain tekniken
 • VPN
 • Next-generation Firewall
 • SASE (Secure Access Service Edge)
 • FWaaS (Firewall as a Service)
 • Zero Trust Network Access
 • CASB (Cloud Access Security Broker)
 • SWG (Secure Web Gateway)
 • SSE (Secure Service Edge)
 • End-point security
 • System Hardening
 • Back-up och redundans
 • Säkerhetsproblem med DNS
 • Säkerhetsproblem med Webbservrar och databaser
 • Säkerhetsproblem med E-post
 • Trådlös säkerhet
 • L2 säkerhet
 • SD-WAN - en typisk implementation
 • Säkerhetsproblem med Internet of Things
 • EU-lagstiftning
 • Nästa steg: Identifiera den svagaste länken i ditt nätverks säkerhetsstrategi

 

Våra kurser inom Datanätverk och IT-säkerhet

 • Datanätverk och översikt av IT-säkerhet företagsanpassad kurs