ASP.NET

ASP.NET Företagsanpassad

Exakt innehåll bestämmer du tillsammans med läraren i ett personligt samtal. Vi lär dig bygga dynamiska databasdrivna webbapplikationer på ett föredömligt sätt, med tydlig separation mellan presentation, affärslogik och databasskikt. Vi kan lära dig att använda moderna tekniker inom asp.net för att bygga användbara applikationer.

Vi kan utöver regelrätt utveckling även visa hur man effektivt kan konfigurera webbapplikationer i olika avseenden.

Diplom efter genomförd kurs.

Detta är en företagsanpassad kurs efter ert personliga behov.

Förslag på kursinnehåll

 • Asp.Net Arkitektur
 • Asp.Net Serverkontroller
 • Data Binding
 • Data Access
 • Web User Controls
 • Caching
 • GDI
 • Security
    -   Membership & Configuration
    -   Sql Injection
    -   Cross Site Scripting
 • MasterPages, Themes & Skins
 • Navigation
 • AJAX
 • Silverlight
 • Web Services
 • Localization