Kursstartsgaranti

Personlig Blended learning

En blandning av distansutbildning och klassrumsundervisning

Just nu har vi kurserna Web Design 4 veckor och Trycksaksproduktion 4 veckor men fler områden läggs till vartefter.

Med D&T:s koncept för Blended Learning får du det bästa av flera utbildningsformer. I klassrumsträffar får du snabb inlärning och möjligheten att se hur en van producent arbetar i programvarorna. Med hjälp av distansutbildning får du den träning, både teoretisk och praktisk, som är nödvändig för att omsätta dina kunskaper i reell kompetens. Det faktum att du har en lärare som följer din utveckling genom hela utbildningen innebär att du får det individuella stöd och den konsultation som gör att utbildningen blir anpassad till just dina behov.

 

Varje kursomgång är 4 veckor vilket ger dig stora möjligheter att själv anpassa din studietakt. Du kan påbörja en ny kursomgång när du vill, komplettera när du behöver och det flexibla upplägget ger dessutom möjligheter att integrera delar av utbildningen i ditt ordinarie arbete. Vi kan erbjuda alla deltagare som gått två eller fler kursomgångar hos oss assistans med ett skarpt projekt, det vill säga om du har en konkret produktion inom ramarna för ditt företags verksamhet hjälper vi dig att välja rätt verktyg, planeringen av arbetet och hur det ska genomföras. Förutom kunskaperna du får i programvarorna du valt så får du själv pröva vingarna med allt vad det innebär av projektplanering, integration mellan programmen, problemlösning och konkreta praktiska erfarenheter - allt under uppmuntran och handledning från våra professionella distansutbildare.

Egen distanslärare

Som kursdeltagare tilldelas du en eller flera personliga distanslärare som följer dig genom hela utbildningen. De kommer att lägga upp ramarna och riktlinjerna för ditt arbete och givetvis även svara på alla de frågor som kommer att uppstå under resans gång.

Upplägg

En kursomgång är totalt 30 dagar och börjar vanligtvis måndagar. Utbildningen inleds med en dag 9-16 i klassrumsmiljö. Där kommer läraren att göra en snabbgenomgång av deltagarnas valda kurser och ge en tydlig bild av vad ni förväntas kunna efter utbildningen. Alla deltagare har tillgång till en egen dator i klassrummet.

 

Därefter börjar distansutbildningen med teori som varvas med praktiska övningar. Support via e-post från våra lärare under hela kursen på kontorstid. Under kursens gång kommer ni ha tillgång till massor av kursfilmer, tips och trix, intressanta och relevanta länkar m.m. Ofta kan du integrera utbildningen med ditt ordinarie arbete - beroende på dina arbetsuppgifter. Successivt kommer dina kunskaper och praktiska erfarenheter att byggas upp.

 

Sista dagen träffas vi igen i klasrummet, läraren ger deltagarna tips och rekommendationer baserat på valda kurser. Intyg på genomförda kurser efter avklarade inlämningsuppgifter. Uppgifterna skapas av våra lärare och inlämnat material bedöms också av våra lärare.

Vi erbjuder Personlig Blended Learning inom följande områden

 

 

 

Andra relevanta länkar

 

Utbildningsmaterial i en månad ingår och väljs fritt bland tusentals Engelska videokurser

 

 

Välj själv eller med vårt stöd de kurser du behöver, du arbetar i din egna studietakt mellan 1-8 timmar per dag. Lärarna ger support, rekommendationer och kontinuerligt stöd i ditt lärande.