Våra kurser inom bild och trycksaksproduktion Adobe Acrobat Professional

Adobe Acrobat Professional

Adobe Acrobat Pro grundkurs 2 dagar

Efter kursen kan du skapa dokument som går att läsa, skriva ut och söka på oavsett plattform, programversion och typsnitt. Du kan t ex digitalisera produktkataloger, prislistor, interna manualer och skicka korrektur och förslag digitalt. Dina dokument blir dessutom mindre och kan därmed enklare skickas över nätet. Du lär dig bland annat allternativ hur du kan granska ett pdf dokument, redigera dina pdf dokument, spara till pdf från olika program. Importera och exportera olika filformat i en pdf, skapa digitala formulär och att undvika fallgropar vid tryck. Läs mer/Boka: Acrobat grundkurs

Eller välj en företagsanpassad kurs i Acrobat pro

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop grundkurs 2 dagar

Efter kursen behärskar du grunderna i det klart dominerande bildbehandlingsprogrammet för såväl tryckta som digitala medier. Du förstår Adobe Photoshops möjligheter och begränsningar, vet hur en pixelbaserad bild är uppbyggd och lär dig givetvis att skapa och retuschera egna bilder. Dessutom kommer du att förstå hur du planerar ett arbete på ett effektivt sätt samt hur du arbetar i programmet i kombination med andra Adobe program. Läs mer/Boka: Photoshop grundkurs 2 dagar

Fortsättningskurs i Photoshop 1 dag

Adobe Photoshop är branschstandard och världens mest använda bildredigeringsprogram. Med nya Photoshop snabbar du på designprocessen, förbättrar bildkvalitén, hanterar filerna effektivare och mer tidsbesparande. Endags intensivutbildning i högt tempo för dig som redan idag använder Photoshop och nu vill utforska programmets mer avancerade funktioner. Läs mer/Boka: Fortsättningskurs i Photoshop 1 dag

Adobe Photoshop fördjupning mot tryck och webb 2 dagar

Lär dig att skapa och optimera bilder både för trycksaksproduktion och webbproduktion. Färglära på datorn, friläggning och montage, justeringslager, filter och effekter, vilka de vanligaste fallgroparna är samt förutsättningarna för bild i tryck och webb. Du kommer att lära dig arbetsflödet från taget foto till publicerad bild. Bildbehandling, färghantering, optimering, retushering och lämpliga filformat går vi igenom i kursen. Efter 2 dagar vet du hur du bör samarbeta både med ditt tryckeri och din webbutvecklare. Läs mer/Boka: Photoshop fördjupning mot tryck 2 dagar

Eller välj en företagsanpassad kurs i Photoshop

Adobe InDesign

Adobe inDesign grundkurs 2 dagar

Efter kursen behärskar du grunderna i Adobes layoutprogram för trycksaks- och medieproduktion. Du förstår Adobe InDesigns möjligheter och begränsningar, vet hur flersidig layout är uppbyggd och lär dig givetvis att skapa och anpassa skräddarsydda sidor. Dessutom kommer du att förstå hur du planerar ett arbete på ett effektivt sätt samt hur du arbetar i programmet i kombination med t ex Adobe Photoshop, Adobe Bridge och Adobe Illustrator. Läs mer/Boka: InDesign grundkurs 2 dagar

Fortsättningskurs i inDesign 1 dag

Med Adobe InDesign får du en kombination av kreativ frihet, kraftfulla produktionsfunktioner och innovativt stöd för parallellpublicering. InDesign är dessutom nära integrerat med Adobe Photoshop, Illustrator och Acrobat så att du snabbt och säkert kan producera och leverera ditt material. Kursen håller ett högt tempo, tidigare vana- och praktisk erfarenhet av InDesign krävs. För vem? Utbildningen vänder sig till dig som redan är igång och producerar professionellt med InDesign och nu vill utforska programmet mer. Läs mer/Boka: InDesign fortsättningdkurs 1 dag

Adobe InDesign fördjupning 2 dagar

Efter kursen har du djupgående kunskaper i layoutprogrammet Adobe InDesign. Kursen vänder sig till dig som är självlärd eller gått en grundutbildning inom trycksaksframställning och vill lära dig mer om de avancerade och kraftfulla funktionerna i Adobe InDesign. Du får lära dig bli effektiv med snabbkomandon och många tips från våra erfarna utbildare. Vi blandar teoretiska övningar med praktiska som liknar uppdrag från verkliga livet. Du lär dig bland annat färghantering med InDesign, skapa sidmallar för ett effektivare arbetsflöde, skapa avancerade typografi mallar och objektformat mallar samt typografiska inställningar i InDesign. Du lär dig avancerade funktioner för att underlätta ditt arbete med böcker, kataloger Innehållsförteckning, Index, tabellverktyget och att undvika fallgropar vid tryck (preflight). Läs mer/Boka: InDesign_fordjupning

Eller välj en företagsanpassad kurs i InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator grundkurs 2 dagar

Efter kursen behärskar du grunderna i Adobes layoutprogram för trycksaks- och medieproduktion. Du förstår Adobe InDesigns möjligheter och begränsningar, vet hur flersidig layout är uppbyggd och lär dig givetvis att skapa och anpassa skräddarsydda sidor. Dessutom kommer du att förstå hur du planerar ett arbete på ett effektivt sätt samt hur du arbetar i programmet i kombination med t ex Adobe Photoshop, Adobe Bridge och Adobe Illustrator Läs mer/Boka: Illustrator grundkurs 2 dagar

Adobe Illustrator fördjupning 2 dagar

Efter 2 dagar med vår företagskurs i Illustrator har du djupgående kunskaper. Kursen vänder sig till dig som är självlärd eller har gått en grundutbildning i Adobe Illustrator och vill lära mer. Du kommer att ha god kännedom om programmets mest avancerade och kraftfulla funktioner. Du får lära dig bli effektiv med snabbkomandon och många tips från våra erfarna utbildare. Vi blandar teoretiska övningar med praktiska som liknar uppdrag från verkliga livet. Läs mer/Boka: Illustrator fordjupning 2 dagar

Eller välj en företagsanpassad kurs i Illustrator

Utbildningspaket mot tryck

Adobe Utbildningspaket

Paketkurs i Adobe Photoshop/InDesign/Illustrator 2 dagar

Efter kursen behärskar du de ledande programvarorna Photoshop/InDesign/Illustrator bättre för arbete med professionell trycksaksproduktion. Du lär dig att arbeta med fotografiska bilder (Photoshop), illustrationer (Illustrator), trycksSaker (InDesign) och färghantering (alla Adobe program via Bridge). Läs mer/Boka: Utbildningspaket för självlärda

Eller välj en företagsanpassad kurs efter överenskommelse. Du kan även hitta D&T Företagsutbildning’s kurser på utbildning.se