Analysera stora datamängder i Excel

Visualisera och analysera med Microsoft Power BI Desktop och Microsoft Power BI

Syfte och mål: Att lära sig använda verktygen Microsoft Power BI Desktop och Microsoft Power BI för att sammanställa, beräkna och visualisera data som skall ligga till grund för analyser av verksamheten.

Målgrupp
Du som arbetar med att sammanställa och analysera organisationens/avdelningens data och vill skapa grafiska visualiseringar av resultatet.

Diplom efter genomförd kurs. Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

  Komma igång
 • Introduktion till BI
 • Använda Power BI
 • Byggblocken i Power BI
 • En titt på Power BI-tjänsten
  Hämta data
 • Ansluta till datakällor i Power BI Desktop
 • Rensa och transformera data med Frågeredigeraren
 • Omvandling
  Modellering
 • Introduktion till att modellera data
 • Hur du hanterar dina datarelationer
 • Skapa beräknade kolumner
 • Optimera datamodeller
 • Skapa beräknade mått
 • Skapa beräknade tabeller
 • Utforska dina tidsbaserade data
  Visualiseringar
 • Skapa och anpassa enkla visualiseringar
 • Kombinationsdiagram
 • Utsnitt
 • Kartvisualiseringar
 • Matriser och tabeller
 • Punktdiagram
 • Sifferkort
 • Ändra färger i diagram och visuell information
 • Former, textrutor och bilder
 • Sidlayout och formatering • Gruppera samverkan mellan visualiseringar
 • Duplicera en rapportsida
 • Visa kategorier utan data
 • Alternativ för sammanfattning och kategori
  Utforska data
 • Skapa och konfigurera en instrumentpanel
 • Dela instrumentpaneler med din organisation
 • Visa visuell information och paneler i helskärmsläge
 • Redigera paneldetaljer
 • Få mer utrymme på instrument-panelen
  Publicera och dela
 • Introduktion till innehållspaket, säkerhet och grupper
 • Publicera Power BI Desktop-rapporter
 • Skriva ut och exportera instrumentpaneler och rapporter
 • Publicera och om-publicera data manuellt
 • Introduktion till Power BI Mobile
 • Publicera på webben
  Introduktion till DAX-funktioner
 • Introduktion till DAX
 • DAX-beräkningstyper
 • DAX-funktioner
 • Tabellrelationer och DAX
 • DAX-tabeller och filtrering

Våra kurser inom Analys och Power BI