Ledarskap med Mats Lundkvist

Effektiva samtal

Kurs 1 dag

God kommunikation är nyckeln till framgång både för enskilda medarbetare och för hela verksamheter. De flesta av oss lägger ner en stor del av vår arbetsdag på att kommunicera med andra. Dagens arbetsprocesser ställer höga krav på samarbete och effektiv kommunikation. Ett bra samtal utvecklar relationer, löser problem, genererar idéer och skapar positiva effekter. Men samtal kan också leda till missförstånd, irritation och till och med konflikter.
Olika situationer kräver olika sorters samtal och vi har stor hjälp av att lära oss skilja på olika samtalstekniker för att kunna anpassa vår kommunikation. Vi behöver också förstå hur vi själva kommunicerar och lära oss samspela med andra.
I denna kurs får du lära dig identifiera olika samtalstekniker och du får även konkreta verktyg som du kan applicera direkt och ha stor nytta av både i din yrkesroll och i din vardag.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill bli tydliga och mer effektiva i sin kommunikation och utveckla positiva relationer. Kursen passar chefer och ledare från alla olika verksamheter såväl näringsliv, offentlig sektor som föreningsliv.

Kursens innehåll

 • Samspel mellan människor- grundläggande förståelse för hur vi påverkar varandra
 • Bortom orden. Betydelsen av vår icke-verbala kommunikation när vi lyssnar och samtalar
 • Att lyssna aktivt, kritiskt, empatiskt. Verktyg för att bli en bättre lyssnare
 • Ett effektivt samtal. Vad krävs? Processer och mallar
 • Olika samtalstekniker. När och hur bör jag använda dem?
     Instruktion
     Rådgivning
     Coaching
     Feedback
     Svåra samtal
     Konflikthantering
 • Hur gör jag idag? Vad kan jag utveckla?

Metod

Föreläsning och inspiration varvat med diskussioner, reflektioner och övningar. Deltagarna får möjlighet att utgå från egna konkreta exempel.

Pernilla Thellmarks kurser inom Ledarskapsutbildning

 • Effektiva samtal