PHP

PHP Företagsanpassad

Exakt innehåll bestämmer du tillsammans med läraren i ett personligt samtal. Lär dig bygga och modifiera enklare PHP-applikationer med moderna verktyg och metoder. Vi lär dig grunderna i webbprogrammering i PHP till avancerade funktioner och tillämpningar efter ditt behov.

Vi lär dig även att förstå hur man arbetar med befintliga PHP-lösningar och hur du gör justeringar och tillägg i dessa. Vi utbildar i PHP7 samt alla andra versioner. Diplom efter genomförd kurs. Detta är en företagsanpassad kurs efter ert personliga behov.

Förslag på kursinnehåll

 • Komma igång med PHP
 • Nyheter i PHP7
 • PHP grunder
 • Variabler och parametrar
 • Kontrollstrukturer och loopar
 • Kopplingar mot databaser
 • De vanligaste databaskommandona i kombination med PHP
 • Programmeringstips
 • Filer och parameteröverföring
 • Strängfunktioner
 • Objektorienterad PHP – Klasser, objekt och arv
 • Designmönstret MVC
 • Avancerad databasanvändning med ORM
 • Hands on-träning i PHP-ramverk
 • Projektarbete – Vi bygger gemensamt en gästbok eller enklare blogg
 • Avancerade funktioner