Anpassad Wordkurs för Advokater

Hantera rapporter, avtal verksamhetsberättelser och andra långa dokument i Word

Detta är en skräddarsydd utbildning som vänder sig till dig som skriver eller sammanställer rapporter eller andra långa dokument. Den innehåller delar av ovanstående men är inriktat på att just hantera rapporter, avtal och andra långa dokument.

Diplom efter genomförd kurs.

Exempel på vad vi kan gå igenom på en dag:

 • Kort repetition av viktiga grunder i Word
 • Hantering av formatmallar (t ex numrering av rubriker)
 • Avsnittsbrytningar
 • Disponera dina dokument
 • Innehållsförteckning
 • Indrag och tabbar
 • Fotnot
 • Infoga kommentarer i ett dokument
 • Spåra ändringar
 • Infoga diagram och tabeller från Excel
 • Praktiska tips och tricks i Word

Våra kurser inom Microsoft Word