Analysera stora datamängder i Excel

Microsoft 365 - Effektivisera din organisation

Med hjälp av SharePoint, Teams, Forms och OneNote

Microsoft 365 är en molntjänst som innefattar flera appar som gör det enklare och smidigare att samarbeta och kommunicera med dina kollegor, kunder, kring ett projekt eller i en grupp.
SharePoint är en samarbetsplattform, en plats där gruppmedlemmar kan kommunicera med varandra, dela filer och arbeta tillsammans med gemensamma appar.
Teams är en kommunikationsplattform för effektivare samarbete, ha möten, chatta, samtala, dela och redigera filer i realtid i en samarbetsgrupp.
Med Microsoft Forms kan du skapa undersökningar, enkäter eller omröstningar och samla in och analysera resultaten på ett enkelt och smidigt sätt.
Med OneNote kan du skapa digitala anteckningsböcker för att organisera, strukturera och förvara dina eller gruppens anteckningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill digitalisera och effektivisera din organisation med hjälp av Microsoft 365.

Diplom efter genomförd kurs. Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

  Allmänt om Office 365
 • Vad ingår i Microsoft 365
 • Grundstenar, portalen och inställningar
 • Fördelar
 • OneDrive
 • Ladda upp filer
 • Dela personliga filer  
 • Arbeta Off-line - Synkronisera OneDrive
 • Versionshistorik
 • SharePoint 

 • Skapa grupp- och kommunikationswebbplatser
 • Dokumenthantering
 • Jobba med vyer
 • Dela filer / Samtidig redigering
 • Behörighetshantering
 • Lägg till appar
 • Informationsdelning
 • Skapa nyhetsinlägg, webbsidor
 • OneNote 
 • Skapa anteckningsböcker
 • Hantera arbetsböcker, avsnitt och sidor
 • Infoga data / Tagga dina uppgifter
 • Sök efter information
 • Mötesanteckningar
 • Teams
 • Skapa team och kanaler
 • Lägg till medlemmar
 • Konversation
 • Dokumenthantering
 • Samarbeta kring filer
 • Möten med Teams
 • Dela skrivbord
 • Samtal
 • Forms
 • Skapa formulär
 • Hantera frågor
 • Förhandsgranska
 • Dela
 • Inställningar
 • Sammanfatta svaren
 • Planner
 • Skapa plan och uppgifter
 • Konfigurera uppgifter
 • Skapa checklistor och kommentarer för uppgifter
 • Gruppera och tilldela uppgifter
 • Bifoga filer
 • Följ upp

Våra kurser inom Microsoft 365