Kursen Hållbar produktdesign 2 dagar

Strategier för den globala gröna omställningen inom produktdesign

Den globala gröna omställningen ställer helt nya krav på designers att använda material och tillverkningsprocesser som passar in i cirkulära värdekedjor med lågt klimatavtryck. Den här kursen ger dig en introduktion till en lång rad alternativ till konventionella material, samt de hållbarhetskoncept och designstrategier som just nu utformas och kommer att påverka ditt arbete som designer i lång tid framöver.

Kort sagt innebär den gröna omställningen stora utmaningar för designers att navigera, men även spännande kreativa möjligheter att utforska innovativa nya material och processer. Målet med den här kursen är att ge dig grundläggande kunskaper och insikter om hållbara material som du kan använda som startpunkt för att utveckla hållbara produkter som även erbjuder fantastiska användarupplevelser.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till industridesigners och CMF (Colour, Material and Finish) designers med god kännedom om material och tillverkningsprocesser, men även designers inom andra områden som inredning och möbler.

Diplom efter genomförd kurs.

Det här är en öppen kurs, datum och pris m.m. hittar du längre ner på sidan.

Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

  • En överblick över alternativa plast-, textil-, metall-, trä-, pappers-, glas- och keramik material med lågt klimatavtryck, med fokus på återvunna och förnybara material
  • En introduktion till de viktigaste processerna som används inom återvinning och tillverkning av förnybara material idag
  • En grundläggande presentation av de metoder som används för at mäta och verifiera olika materials klimatavtryck, inklusive livscykelanalys (LCA), samt etablerade certifieringar och krav som ställs på varumärken och produkter i viktiga marknader som EU
  • Kreativa övningar med målsättningen att introducera en rad designstrategier som du kan använda för att applicera kursinnehållet på praktiska design cases

This course can also be delivered in English

We also offer the course including course material in English, for the open course a minimum of 3 participants are required. We offer company-tailored courses by agreement, contact us for a quote.

 

Våra kurser inom Hållbar produktdesign

  • Kursen Hållbar produktdesign 2 dagar