Ledarskap med Mats Lundkvist

Rätt Projektverktyg

kurs 1 dag

Vad passar mig? Vad passar vår verksamhet?

Spenderar du mycket tid på sammanställningar och administration i dina projekt? Kanske använder du Excel? Genom att använda rätt projektverktyg kan du istället arbete mycket smartare. En undersökning från McKinsey & Company visar på att besparingen i tid är över 20%.

Målgrupp

Alla som driver projekt samt chefer som är ansvariga för projektverksamhet.

Syfte och Mål

Kursens syfte är att öka kunskapen och förståelsen kring projektverktyg och dess användande. Målet är att ge deltagaren konkreta alternativ på projektverktyg som passar hen och dess verksamhet.

Kursens innehåll

  • Olika typer av projektverktyg och vad de passar för (use cases)
  • Lab och test med riktiga verktyg, både kända och mindre kända. Många går i MS Project fällan eftersom det är det mest kända verktyget men många gånger kan det vara helt fel.
  • Workshop; Vi jobbar konkret med frågeställningarna; (1) Vilken typ av projektverktyg passar för mig? Och (2) Vilken typ av projektverktyg passar verksamheten? I den här delen ges deltagarna möjlighet att relatera till den egna verksamheten.

Genom kursen får deltagaren med sig konkreta lärdomar som denne kan börja applicera direkt i vardagen. Tillsammans med deltagare från andra verksamheter ges även möjligheter till nätverkande och inspiration.

 


Boka nu!

Stockholm:
3 maj 2021 | 21 maj 2021 | 1 jun 2021 | 18 jun 2021 |
5 jul 2021 | 30 jul 2021 | 9 aug 2021 | 27 aug 2021 |
6 sep 2021 | 24 sep 2021 | 4 okt 2021 | 22 okt 2021 |
8 nov 2021 | 26 nov 2021 | 6 dec 2021 | 22 dec 2021
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Malmö:
3 maj 2021 | 21 maj 2021 | 1 jun 2021 | 18 jun 2021 |
5 jul 2021 | 30 jul 2021 | 9 aug 2021 | 27 aug 2021 |
6 sep 2021 | 24 sep 2021 | 4 okt 2021 | 22 okt 2021 |
8 nov 2021 | 26 nov 2021 | 6 dec 2021 | 22 dec 2021
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Göteborg:
3 maj 2021 | 21 maj 2021 | 1 jun 2021 | 18 jun 2021 |
5 jul 2021 | 30 jul 2021 | 9 aug 2021 | 27 aug 2021 |
6 sep 2021 | 24 sep 2021 | 4 okt 2021 | 22 okt 2021 |
8 nov 2021 | 26 nov 2021 | 6 dec 2021 | 22 dec 2021
Eller enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>

Övriga landet: enligt överenskommelse
Vid övriga frågor kontakta oss här >>