Ledarskap med Mats Lundkvist

Effektiv Projektplanering

kurs 1 dag

I utbildningen kommer deltagaren få lära sig grunderna till en effektiv projektplanering samt vad som påverkar planeringsprocessen. Deltagaren kommer även få använda digitala planerings- och uppföljningsverktyg för projekt (Gantt och Kanban). Kursen har sitt fokus i det praktiska och deltagaren kommer därför ta fram konkreta förslag på hur denne kan förbättra sin egen projektplanering och uppföljning. Det här gör att deltagaren kan börja använda sina nya färdigheter direkt när han/hon är tillbaka på jobbet. Tillsammans med deltagare från andra verksamheter får de även ovärderlig inspiration och möjlighet till nätverkande.

Resultat

Kursen gör att deltagaren blir bättre på att planera och följa upp sina projekt.

Målgrupp

Alla som driver projekt samt chefer som är ansvariga för projektverksamhet (inga förkunskaper krävs)

Syfte och Mål

Kursens syfte är att hjälpa deltagaren att bli bättre på att planera och följa upp sina projekt.

Kursens innehåll

  • Varför projektplanering?
  • Vad omfattar en projektplanering?
  • Grunderna till och vad som påverkar en effektiv projektplanering
  • Effektiv Projektplanering i praktiken
  • Så här blir du en planeringsmästare där inget faller mellan stolarna!
  • Verklighetsnära övningar med stöd av planeringsverktyg