Ledarskap med Henric Lindborg

Kommunicera med färger - DISC-analys

En praktisk utbildning för chefer och andra som vill kommunicera bättre på jobbet!

kurs 1 dag

Målgrupp

Utbildningen vänder sig chefer och medarbetare som någon gång funderat över varför man samarbetar bra med vissa personer, medan kommunikationen med andra aldrig tycks fungera. Vi människor har en aldrig sinande förmåga att tro att alla andra tänker som oss själva och dessutom får vi ju lära oss att vi ska behandla alla lika, inte minst i rollen som chef.

Metod och verktyg

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som med hjälp av färger sorterar den kunskap du förmodligen redan har om dig själv och förklarar ditt sätt att vara; Dina styrkor och svagheter blir tydliga liksom hur du föredrar att kommunicera, fatta beslut och ta dig an arbetsuppgifter och förändringar. Med kunskap om detta och dina behov så kan du gå vidare och fundera kring människor i din omgivning, kollegor och medarbetare. Vilka beteendeprofiler finns i din närhet och hur kan du göra för att nå fram till dem och kommunicera smidigt och effektivt? Utbildningen bygger på den individuella analys som du genomför innan utbildningen. Vi varvar kortare teoripass med övningar, diskussioner och exempel ur verkligheten. Du får också en återkoppling på din individuella profil och praktiska övningar som görs på egen hand efter utbildningstillfället.

Kursens innehåll

  • Hur får vi vårt beteende?
  • Beteendestilar – kännetecken och egenskaper
  • Styrkor och svagheter i olika beteendestilar
  • Problem och möjligheter när människor ska samarbeta
  • Återkoppling på individuell DISC-analys
  • Dina styrkor och förbättringsområden
  • Strategi för smidigare kommunikation på jobbet
  • Icke-verbal kommunikation; Hur kan man känna igen olika beteendestilar?

Resultat och nytta med utbildningen

Ökad självinsikt om dina styrkor och svagheter i mötet med andra människor. Förmåga att känna igen olika beteendestilar och anpassa dig i din kommunikation på jobbet. Rätt använt är verktyget ett livslångt hjälpmedel för din personliga utveckling.

Förarbete

Innan utbildningen besvaras ett antal frågor till grund för den individuella analysen. Tidsåtgång cirka 30 minuter.