Översiktskurs i IT-säkerhet

En orientering om problemets natur och vilka verktyg för säkerhet som finns att tillgå

Denna kurs ger en översikt av det vanligaste säkerhetsbehovet hos företag och organisationer. kursen berör de vanligaste säkerhetsfunktionerna och presenterar de senaste trenderna inom säkerhet.

Målgrupp

Denna kurs är perfekt för dig som redan har grundläggande kunskaper om nätverk och vill lära dig mer om de verktyg som finns att tillgå för att motverka cyberattacker och vilka särskilda problemområden som kan finnas hos företag och organisationer. Kursen tar upp den senaste tekniska utvecklingen och nya lagar från EU på området. Utbildningen lämpar sig för chefer, projektledare, tekniker, arkitekter och andra som vill ha en översiktskurs inom IT-säkerhet.

Diplom efter genomförd kurs.

Det här är en öppen kurs, datum och pris m.m. hittar du längre ner på sidan.

Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

Dag 1

 • IT-säkerhet och drivkrafter
 • IPSec/IKEv2
 • SSL/TLS/DTLS
 • Certifikat och digitala signaturer
 • Blockchain tekniken
 • VPN
 • Next-generation Firewall
 • SASE (Secure Access Service Edge)
 • FWaaS (Firewall as a Service)
 • Zero Trust Network Access
 • CASB (Cloud Access Security Broker)
 • SWG (Secure Web Gateway)
 • SSE (Secure Service Edge)
 • End-point security
 • System Hardening
 • Back-up och redundans

Dag 2

 • Säkerhetsproblem med DNS
 • Säkerhetsproblem med Webbservrar och databaser
 • Säkerhetsproblem med E-post
 • Trådlös säkerhet
 • L2 säkerhet
 • SD-WAN - en typisk implementation
 • Säkerhetsproblem med Internet of Things
 • EU-lagstiftning
 • Nästa steg: Identifiera den svagaste länken i ditt nätverks säkerhetsstrategi

Våra kurser inom Säkerhet

 • Översiktskurs i IT-säkerhet