Dronarutbildning för journalister och fotografer

JOURNALIST OCH FOTOGRAF

kurs 1 dag

Drönarna erbjuder nya sätt att leverera bilder till en redaktion. För att säkra en långvarig och säker verksamhet måste redaktioner ha en bra förståelse om regelverk och drönarnas egenskaper, flygfotografiska möjligheter, men också hur man bygger en underhållsverksamhet. Denna utbildning belyser hur man fattar beslut för ett flygfotografiskt uppdrag, hur uppdrag genomförs och hur man underhåller drönarna.

Kursens innehåll

 • Tillstånd och säkerhet
  Genomgång av övriga regelverk för genomförande av uppdrag. När och var får man flyga? När får man sprida material? Utifrån detta går vi igenom olika säkerhetsaspekter. Hur genomför man riskbedömningar och konsekvensanalyser.
 • Att hantera en drönare
  Genomgång av drönarens flygegenskaper. Teoretisk genomgång av checklistor inför, under och efter ett uppdrag. Genomgång av drönaren, sändaren, kameran och inställningar.
 • Hur nödsituationer hanteras
  Vi blandar teoretisk kunskap med diskussioner och praktiska tips.
 • Drift och underhåll
  Bra skötsel om drönarna är nödvändigt för att undvika olyckor. Vi går igenom basunderhållsarbete. Hur man säkrar batteriernas livslängd, hanterar kalibreringar, kontrollerar sändaren och drönarens styrsystem.
 • Praktik
  Praktisk genomgång av checklista, kalibreringar och hantering av batterier. Vi lär oss grunderna i flygning och blir bekanta med maskinens flygegenskaper. Med den basen går vi vidare till att lära oss hantera drönaren för att på ett säkert sätt ta bra och effektfulla flygbilder och använda olika autonoma lägen.

Drönare finns att hyra vid behov

Är du osäker på vilken drönare du ska köpa, eller om ni är flera och har för få drönare för kursen så går det att hyra från oss. Drönarna hyrs och används enbart i närvaro av en kursledare. Drönarna kan också hyras för eget bruk, ring för offert.

 

 

Våra Drönarkurser