Fakturering

Fakturering och villkor

Fakturering

Fakturering sker tidigast 20 dagar före kursstart. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Fakturering kan även ibland, eller efter överenskommelse ske efter avslutad kurs med upp till 30 dagars kredit (se nedan under "Alternativ kredit").

Era villkor

Om ert företag har särskilda faktureringsrutiner eller förutsättningar som vi behöver känna till i förväg så kan ni uppge det i "Övrigt" fältet i bokningsformuläret.

Alternativ kredit

Vi anlitar ibland Prioritet finans att sköta faktureringen. Ingen extra avgift tillkommer när D&T själva ändrar till denna alternativa fakturering.

Avgifter och moms

En avgift om 5 % på fakturabeloppet tillkommer om er organisation kräver mer än 30 dagar kredit tid eller att fakturering ska ske efter avslutad kurs. Uppge i bokningsformuläret om ni ställer sådana särskilda krav. Alla priser är exklusive 25 % moms.