ledarskapsutbildningar

Våra kurser inom ledarskapsutbildning

Ledarskap är en gammal disciplin som också bygger på teorier kring individer, grupper och ledare och om hur du når bästa resultat i en verksamhet som du leder. Förändringstakten har aldrig varit högre, utvecklingen har aldrig gått snabbare och förväntningarna på dig som ledare har aldrig varit så höga. Om du delar denna bild och antar utmaningen, så har vi rätt utbildningar för dig. Vår utgångspunkt är att hitta just de områden som är aktuella och som är utmaningen i ledarskap just nu och framåt.

VÅRA KURSER INOM LEDARSKAPSUTBILDNING

LÄNGD

pris

LÄS MER/BOKA

Kurslängd

2 dagar

pris

15 800 kr

Kurslängd

1 dag

pris

7 500 kr

Kurslängd

2 dagar

pris

14 900 kr

Attrahera, behålla och utveckla generation Y (Gammal kurs, inte längre aktuell)

Kurslängd

1 dag

pris

7 500 kr

......................Borttagen
Kurslängd

1 dag

pris

7 500 kr

Eller välj en företagsanpassad kurs efter överenskommelse. Du kan även hitta D&T Företagsutbildning’s kurser på utbildning.se