Ledarskap med Mats Lundkvist

Strategisk säljcoaching – att coacha säljare på fältet

kurs 2 dagar

Kursen vänder sig till dig som är försäljningschef (ny som erfaren) som har ambitionen att regelbundet coacha säljare i samband med kundmöten och vill skapa en kultur där coachande sambesök och säljträning är en naturlig del i det dagliga arbetet.     
Under två dagar diskuterar vi det coachande ledarskapet där vi går igenom planering och genomförande av sambesök, coaching tekniker som stärker säljarens färdigheter i mötet med kund och hur man följer upp säljaren för att åstadkomma verklig förändring.

Efter genomgången kurs kommer du att uppleva att du fått en tydlig struktur för hur du ska coacha dina säljare för att prestera ännu bättre i deras dagliga möten med kund. Du kommer även att fått ett flertal användbara coaching verktyg som gör att du på ett enkelt sätt kan utveckla dina säljares säljtekniska färdigheter. Deltagare kommer även att få med sig övningsmaterial som man att på egen hand kunna genomföra effektiva säljträningar i samband med tex konferenser.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ta rollen som försäljningschef, som haft den några år eller som har ett ledningsansvar för försäljning eller kundservice, till exempel som region- eller exportchef.

Kursens innehåll

 • Principer för det säljcoachande ledarskapet
 • Coaching stilar
 • Motivationstekniker i säljcoaching
 • Coacha i samband med kundbesök – observera, stödja eller modellera?
 • Säljmötets faser från inledning till avslut
 • Besöksplanering och rapportering
 • Kommunikationstekniker i kundsamtalet
 • Kraften i kraftfulla frågor
 • Coaching tekniker för att ge feedback, positiv förstärkning och utveckling
 • Identifiera färdigheter att coacha hos säljare
 • Utvärdering och samreserapport
 • Tekniker för distanscoaching
 • Implementera en säljcoaching kultur med säljträning som en naturlig del
 • Verktyg för att hantera svåra coaching samtal

 

Nicklas kurser inom Ledarskapsutbildning

 • Strategisk säljcoaching – att coacha säljare på fältet