Ledarskap med Dominique Lecapre

Digital transformation

Kurslängd 1 dag

 

Målgrupp

Digital transformation är på allas läppar och innebär en djup förändring av verksamheten. Det har därför blivit en strategisk fråga. Det utmanar konkurrensmiljön, värdekedjan, affärsmodellen och affärsområden inom organisationen. Det skapar också många möjligheter för den som är villig att ändra status quo. Denna endagskurs vänder sig till dig som är företagare, chef eller digital strateg. Du vill driva organisationen framåt och förbättra ditt sätt att arbeta med kundupplevelse genom användning av digitala lösningar. Under kursen fokuserar vi på din verksamhet, dina kunder och dina konkurrenter för att på ett enkelt och konkret sätt planera och leda den digitala transformationen för just din organisation.

Syfte

Denna kurs syftar till att hjälpa organisationer att förstå hur de kan arbeta fram en digital strategi som sätter kunden i centrum samt hur de kan fatta bättre affärsbeslut för framtida tillväxt.

Kursens innehåll

  • Känna igen de digitala megatrenderna samt deras inverkan på din verksamhet
  • Förvärva metoder för att bli det digitala företaget
  • Använda sig av en finansiell modell för den digitala visionen
  • Agera på din organisation och påbörja processen att skapa en handlingsplan
  • Förbättra kundnärheten och den kommersiella effektiviteten

Metod

Denna kurs är en praktisk workshop med tillhörande insperationsföreläsning, fallstudier och gruppövningar samt övningar för tillämpning för egen verksamhet. Kursmaterial kan man ta med sig hem och det ingår 20 minuter Skypesamtal för gratis rådgivning efter kursen.