Skräddarsydd kurs i Office 2010-2019 eller Office 365

Företagsanpassad kurs i en eller flera dagar

Du får en kurs helt efter dina behov och förutsättningar i den programversion du själv har

För en deltagare eller för en hel grupp
Vi anpassar kursen på individnivå eller för en grupp efter överenskommelse. Vid förberedandet inför kursen görs en intervju med deltagarna.

Oavsett om du bara arbetat lite i programmen eller om du är van användare
När vi anpassar din kurs gör vi det gärna baserat på ditt företags originaldokument, dokument som du sedan kan arbeta vidare med på egen hand. Då kan vi dels komma med förslag till eventuella förbättringar och se vilka behov som finns för att nå kursmålet.

Exempel på kursinnehåll per program

  Word
 • Tabeller/tabbar
 • Formatmallar
 • Stora dokument, innehållsförteckningar och index
 • Avsnittshantering
 • Sidhuvud/Sidfot
 • Koppla ihop adress med brev eller etikett
 • Färdiga och egna dokumentmallar
 • Skapa egna blanketter/frågeformulär
 • Allt övrigt som du kan tänka dig
  Excel
 • Tydliga kalkyler, formateringar och talformat.
 • Villkorsstyrd formatering
 • Skydda dokument eller delar av dokument
 • Använd och kombinera färdiga funktioner
 • Länka mellan arbetsböcker
 • Det perfekta diagrammet
 • Att lägga upp en databas i Excel
 • Att söka, selektera och sortera i en databas
 • Allt som du önskar från novis till ekonom
  PowerPoint
 • Texthantering med punktlistor, tabeller och textboxar
 • Skapa och redigera diagram
 • Olika organisationsscheman
 • Animeringar, Bildspel och bildövergångar
 • Infoga diagram från Excel
 • Kopiera tabelluppställningar från Excel/Word
 • Allt övrigt som du kan tänka dig
  Outlook
 • Fliken Arkiv
 • E-post (hela eller utvalda delar)
 • Kalender (synka och dela m.m.)
 • Uppgifter (använda effektivt m.m.)
 • Kontakter (distributionslistor m.m.)
 • Exchange
 • Plus allt som du kan tänka dig
  Access
 • Tabeller
 • Indatakontroller och relationer
 • Filter och urvalsfrågor
 • Beräkningar och parameterfrågor
 • Formulär
 • Rapporter
 • Databasdesign
 • Importera, exportera och länka data
 • Allt övrigt som du önskar
  Andra Office program efter önskemål
 • Innehåll efter överenskommelse