Våra kurser inom programmering Programmering

Hos oss kan du få allt från en grundläggande utbildning, till avancerade anpassade kurser för experter inom: PHP, ASP.NET och HTML5.

 

PHP Företagsanpassad kurs

PHP Företagsanpassad

Exakt innehåll bestämmer du tillsammans med läraren i ett personligt samtal. Lär dig bygga och modifiera enklare PHP-applikationer med moderna verktyg och metoder. Vi lär dig grunderna i webbprogrammering i PHP till avancerade funktioner och tillämpningar efter ditt behov.

Vi lär dig även att förstå hur man arbetar med befintliga PHP-lösningar och hur du gör justeringar och tillägg i dessa. Vi utbildar i PHP7 samt alla andra versioner. Diplom efter genomförd kurs. Detta är en företagsanpassad kurs efter ert personliga behov. Läs mer/Boka: PHP Företagsanpassad kurs

 

ASP.NET Företagsanpassad

ASP.NET Företagsanpassad

Exakt innehåll bestämmer du tillsammans med läraren i ett personligt samtal. Vi lär dig bygga dynamiska databasdrivna webbapplikationer på ett föredömligt sätt, med tydlig separation mellan presentation, affärslogik och databasskikt. Vi kan lära dig att använda moderna tekniker inom asp.net för att bygga användbara applikationer. Läs mer/Boka: ASP.NET Företagsanpassad

HTML5

HTML5 grundkurs 2 dagar

Vi tittar på de beståndsdelar som tillsammans utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. I kursen går vi endast igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ger tips på så kallad ”fallback”, alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken.
Även om det till exempel finns intressanta förbättringar för att skapa formulär, i HTML5 så är stödet i dagens webbläsare bristfälligt. I kursen reder vi ut om HTML5 är nutid eller framtid och ser på bakåtkompabilitet. Helt klart är att HTML5 är här. Läs mer/Boka: HTML5 grundkurs

HTML5 Företagsanpassad

I en anpassad HTML5 kurs kan vi titta på de beståndsdelar som sammantagen utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. Vi kan gå igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ge tips på så kallad "fallback", alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken. Läs mer/Boka: HTML5 grundkurs

 

Mer om företagsanpassade kurser här. Du kan även hitta D&T Företagsutbildning’s kurser på utbildning.se