Våra kurser inom programmering Programmering

Hos oss kan du få allt från en grundläggande utbildning, till avancerade anpassade kurser för experter inom: PHP, ASP.NET, C++* och C#* .

*Endast som anpassade kurser efter överenskommelse.

PHP grundkurs

PHP grundkurs 2 dagar

Lär dig bygga och modifiera enklare PHP-applikationer med moderna verktyg och metoder. Denna kurs är till för dig med viss HTML-vana som vill ta nästa steg inom webbranschen. Du kommer att lära dig grunderna i webbprogrammering i PHP och med hjälp av detta kunna publicera egna interaktiva webbapplikationer. Läs mer/Boka: PHP grundkurs

Eller välj en företagsanpassad kurs i PHP

PHP Avancerad kurs

PHP Avancerad kurs 2 dagar

Lär dig bygga avancerade men robusta PHP-applikationer med moderna verktyg och hur man håller god kodstandard i projekt. Denna kurs är till för dig med PHP-kunskaper motsvarande vår grundkurs i PHP och som vill ta PHP-programmeringen till nästa nivå. Läs mer/Boka: PHP Avancerad kurs

Eller välj en företagsanpassad kurs i PHP

 

ASP.NET

ASP.NET grundkurs 3 dagar

Lär dig bygga dynamiska databasdrivna webbapplikationer på ett föredömligt sätt, med tydlig separation mellan presentation, affärslogik och databasskikt.
Du kommer att lära dig använda moderna tekniker inom asp.net för att bygga användbara applikationer, Vi kommer utöver regelrätt utveckling även ta upp hur man effektivt kan konfigurera webbapplikationen i olika avseenden. Programmeringsspråket är C# om inte annat är överenskommet.
Läs mer/Boka: ASP.NET grundkurs

 

C++ eller C#

C++ eller C# Anpassad kurs

Kursen kan ge dig kännedom om programmerings-språket C++. Genom oss introduceras du i den objektorienterade programmeringens grunder och huvudsakliga begrepp. Efter kursen kan du vara väl preparerad för vidare studier i exempelvis händelsestyrd programmering i Windowsmiljö eller annat operativsystem. Läs mer/Boka: C++ eller C# anpassad kurs

 

Eller välj en företagsanpassad kurs efter överenskommelse. Du kan även hitta D&T Företagsutbildning’s kurser på utbildning.se