Ledarskap med Dominique Lecapre

Internationell marknadsföring - Att sälja på nätet

Kurslängd 2 dagar

 

Målgrupp

Det är ingen nyhet att Sverige är ett litet land i antal invånare och att exporten behövs för att näringslivet ska kunna växa sig starkt bortom landets gränser. Denna tvådagarskurs vänder sig till dig som arbetar med affärsutveckling och entreprenörskap. Du har fysiska varor och arbetar antigen B2C eller B2B2C. Du tänker börja sälja globalt men dina kunskaper inom området behöver kompletteras. Kursen visar dig på ett konkret sätt hur du kan gå tillväga för att nå en internationell tillväxt med ett minimerat risktagande. Tillvägagångssätt: digitalisering, dvs användning av en marknadsplats på nätet och genom att starta en egen webshop.

Syfte och Mål

Denna kurs syftar till att stödja deltagarna med kunskap inom internationell markandsföring. Vidare är också syftet att presentera en strategi inom distribution baserad på användningen av tvärkanaler för att nå slutkonsumenten. Tillämplingen av denna strategi ökar chansen att bli framgångsrik vid en internationell satsning.

Kursens innehåll

  • Att tyliggöra sin affärsmodell
  • Att identifiera och analysera ett land för internationell satsning
  • Internationell marknadsföring och att använda sig av en marknadsplats
  • Exportregler
  • Logistik
  • Interkulturell kommunikation
  • Att bygga en webbshop
  • Att anpassa sin webbshop för utländska kunder

Metod

Denna kurs är en praktisk workshop där varje deltagare fokuserar på sin egen verksamhet. Kursen blandar föreläsningar och övningar så som att arbeta med sin affärsmodell eller att själv bygga en demo-webbshop. Kursmaterial kan man ta med sig hem och det ingår 20 minuter Skypesamtal för gratis rådgivning efter kursen.

Dominique Lecapres kurser