Adobe Animate CC för dig som kan Flash

Är du en erfaren Flash utvecklare? Vill ta dina kunskaper vidare till HTML5, för handhållna enheter som mobiler och läsplattor? Då är det här en kurs för dig!

Vi går igenom verktyg och funktioner som är nya från och med Animate CC. Hur HTML5 skiljer sig från en Flash produktion. Vad vi får för slutresultat jämfört med en swf (swiff) fil. Animate CC kan till och med konvertera befintliga Flash produktioner till motsvarande HTML5 media. Är du bekant med Actionscript 2.0 eller 3.0 visar vi på motsvarigheter, skillnader och framförallt likheter hos CreateJS, det inbyggda JavaScript bibliotek som används av Animate CC, för HTML5 produktion.

Som Flash och Actionscript kunnig kanske du är bekant med GreenSock Animation Platform (GSAP), inga problem från och med Animate CC kan man enkelt inkludera tredjeparts bibliotek som just GSAP med fler. Med erfarenhet från Actionscript känner du igen enkla instruktioner som: stop(); gotoAndPlay(); Eftersom CreateJS, så långt det är möjligt, har samma API’er (uppsättning instruktioner för ett specifikt område) som Actionscript behöver du inte göra mer än att lägga till ordet ”this” framför enkla instruktionerna som de ovan. Till exempel this.stop(); för att stoppa läshuvudet vid en specifik bildruta. Det är ju enkelt när man vet om det. Mer avancerade instruktioner kräver ett, delvis annorlunda ”tänk”.

Hos Actionscript 3.0 är vi vana att använda URLLoader med URLRequest för att läsa in (exempelvis) externa textfiler. Då CreateJS är baserat på Javascript använder vi istället Javascript objektet XMLHttpRequest (ibland något slarvigt refererat till som AJAX) för samma resultat. Vi nämnde tidigare det frekvent använda nyckelordet this. This kan inte användas direkt i en funktion så man behöver mellanlagra this i en variabel (går vi naturligtvis igenom under kursen) men på tal om variabler. Hos Actionscript 3.0 var det brukligt att typ bestämma variabler, t ex: var points:Number = 10;. I Javascript typ bestämmer man inte variabler så vi får nöja oss med var points = 10;. Kan tyckas vara ett steg tillbaka men så är det.

Då vi nu kanske skapat mer förvirring än klarhet avslutar vi med att allt detta och mycket, MYCKET mer klargörs under kursen. Allt genom praktiska övningar och exempel.

Det här är en öppen kurs, datum och pris m.m. hittar du längre ner på sidan.

Vi erbjuder även Adobe Animate CC som en företagsanpassad kurs

Kursens innehåll – fokus på anpassning för HTML5 (mobiler och läsplattor)

 • Canvas elementet – vår scen
 • Intern och extern navigering…
 • Lyssnare och händelse hantering.
 • Tick (’tick”) istället för enterframe (ENTER_FRAME).
 • Variabler, villkorssatser, funktioner och Arrays (listor).
 • setInterval och setTimeout samt requestAnimationFrame, för animationer, med mer.
 • Dragbara objekt.
 • hitTest (kollisions detektering), men för HTML5.
 • Styra djupet, av objekt.
 • Masker, med och utan kod.
 • Animationer med och utan kod.
 • Ljud, hur vi kan styra dess egenskaper (spela, stoppa, pausa, volym etc.)
 • Externa bibliotek (inkludera GSAP, jQuery med fler).
 • Webbfonter, hur vi använder valfria typsnitt.

Samt naturligtvis hur vi förbereder vår slutprodukt att vara så liten med så få serveranrop som möjligt. Extremt viktigt för banner produktion. Men med Animate CC kan vi skapa så mycket mer!

Våra kurser inom Adobe Animate CC