Ledarskap med Mats Lundkvist

Konflikthantering – att förstå och hantera konflikter

Kurs i konflikthantering med inriktning mot ledare

kurs 2 dagar

Kursen vänder sig till chefer och ledare och är skapad med avsikt att på ett snabbt sätt ge deltagarna en grundläggande förståelse för konflikter samt hur man kan förhålla sig till dem på ett professionellt sätt. Genom ett genomtänkt förhållningssätt till konflikter på arbetsplatsen kan man som ledare minska stressen både hos konfliktparter så väl som hos sig själv, och där med minska risken för att konflikterna stör ut det dagliga arbetet och effektiviteten.
Fokus kommer att ligga på ledarskapet och hur personer i denna befattning kan och bör förhålla sig till konflikter medarbetare emellan, taget svensk kultur och hur svenskt arbetsliv fungerar.
Under kursen ges tips på fundamentala sätt att hantera och samtala kring konflikter, med tillhörande träningsmoment, samt tips på hur man som ledare kan agera förebyggande för att hjälpa organisationen att undvika destruktiva konflikter. Den främsta avsikten med kursen är således att besvara frågorna: 

• Hur kan jag känna igen en problematisk konflikt, och när ska jag aktivt agerar på den?
• Vad bör jag som ledare göra när en konflikt på arbetsplatsen börjar kännas jobbig, och vad bör jag inte göra?
• Vad vågar jag som ledare göra utan att vara proffs eller särskilt erfaren ifråga om att hantera konflikter?
• Hur kan jag minska mina stresskänslor inför konflikter och ta de första stegen mot att våga hantera konflikter?

Kursens innehåll

  • Konfliktteori: Vad är konflikter? Vad är det som gör att de uppstår?
  • Känslor kontra logik: Hur påverkar vårt känsloliv hur vi beter oss på arbetsplatsen?
  • Vanligt/Typiskt konfliktinnehåll på en arbetsplats och varningssignaler
  • Ledarskapsstilar och hur de påverkar konflikthantering
  • Vilka konflikter kan en ledare tänkas behöva hantera, och vilka strategier/taktiker finns det att ta till?
  • Effektiva samtal och samtal i konfliktsituationer

Metod

En blandning av teori och samtal med avsikt att koppla teorin till vardagen och egna upplevelser. Gruppsamtal och enkla övningar för att tillsammans med mallar få med sig konkreta sätt att komma vidare med konflikter på hemmaplan.

Jimmys kurser inom Ledarskapsutbildning

  • Konflikthantering – att förstå och hantera konflikter