Ledarskap med Mats Lundkvist

Digitalt Projektledarskap

kurs 1 dag

En utbildning för projektledare i framkant

Idag pratas och skrivs det mycket om att digitalisera arbetet men vad betyder det egentligen för dig som projektledare? Vi lever i en ny tid där digitala processer och sammanhang skapar nya konkurrensfördelar. Gamla och ”non-coherent” verktyg som exempelvis Excel och MS Project räcker inte längre till när konkurrenterna digitaliserar arbetet.

Vi behöver bli allt mer värdeskapande och informationssmarta i vårt agerande som projektledare. Vägen framåt är ett mer Digitalt projektledarskap vilket kommer att spela en avgörande roll för framgång i den digitala eran. I den här utbildningen får du lära dig hur digitala arbetssätt kan användas för att modernisera och förbättra just din projektledning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som driver projekt samt chefer som är ansvariga för projektverksamhet.

Syfte och Mål

Kursen ökar förmågan att leda och driva projekt på ett effektivt sätt genom ökade färdigheter i hur modern digital teknik och arbetssätt kan användas för att jobba mer värdeskapande.

Utbildningens delar

Utbildningen består av två delar; (1) Möjligheter och förutsättningar för Digitalt projektledarskap samt (2) Konkreta färdigheter hur projektledaren kan arbeta mer värdeskapande och effektivt. Utbildningen är därför praktiskt orienterad och ger deltagaren möjlighet att ta fram konkreta förslag på förbättringsåtgärder kopplat till den egna vardagen samtidigt som den ger en ovärderlig inspiration och chans till nätverkande.

Kursens innehåll

  • Arbetar Informationssmart – med rätt digitalt stöd undviker projektledare och chefer att lägga tid på manuellt och tidskrävande arbete vid exempelvis beslutspunkter och godkännande, sammanställning av rapporter och status, projektöverlämningar och resursbeläggning.
  • Tid att Leda – i ett digitaliserat projektflöde har projektledare mer tid för värdeskapande aktiviteter – som förbättrar de anställdas motivation och prestation – och kan därför lägga mindre tid på att ”släcka bränder”, administrera och koordinera.
  • Agerar Proaktivt – med rätt digitalt stöd kan projektledaren ”lyfta blicken” och agera innan problemen uppstår
  • Kompetent Kravställare på organisationen beträffande vad som krävs och hur den genomför den digitala transformationen av projektverksamheten.