Ledarskap med Mats Lundkvist

Digitalt Projektledarskap

kurs 1 dag

En utbildning för projektledare i framkant

Idag pratas och skrivs det mycket om att digitalisera arbetet men vad betyder det egentligen för dig som projektledare? Vi lever i en ny tid där digitala processer och sammanhang skapar nya konkurrensfördelar och möjligheter till effektivt arbete. Som projektledare behöver vi bli mer transparenta, värdeskapande och informationssmarta. Vägen framåt är ett mer Digitalt projektledarskap. I den kursen får du lära dig vet HUR!

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som driver projekt samt chefer som är ansvariga för projektverksamhet.

Syfte och Mål

Med kursen kommer du lära dig hur digitala arbetssätt kan förbättra din projektledning. Utbildning skapar också möjligheter för dig att bli en viktig stöttepelare i din verksamhets digitala transformation.

Kursens innehåll

  • Digitaliseringstrappan – vi går igenom ett use case från verkligheten där vi ser hur graden av digitalisering förbättrar arbetsprocesserna och hur den administrativa tiden avsevärt reduceras. Som deltagare kommer du även reflektera över din egen verksamhet och vad ett ”kliv” framåt mot en Digital Champion skulle betyda.
  • Så här förbättrar du ditt Digitala Projektledarskap – vi fördjupar oss i ett antal vardagliga processer som statusrapportering, planering & uppföljning samt initiering av projekt. Här går vi igenom mer i detalj HUR dessa kan digitaliseras på ett transparent sätt.
  • Grupparbete – Kursledaren har med sig ett verkligt case som deltagarna får sätta sig in i och ta fram lösningsförslag kring. Här får du vara kreativ och använda dina nya kunskaper och insikter på ett praktiskt och inspirerande sätt – för ett effektivt lärande.

Trappa över projektverksamheten