Ledarskap med Mats Lundkvist

GDPR för projektverksamheter

kurs halvdag

Grundutbildning

Resultat

Bättre insikt i vad som gäller kring den nya GDPR-förordningen, hur detta påverkar verksamhetens projekthantering och vad som måste göras.

Målgrupp

Alla som driver projekt samt chefer som är ansvariga för projektverksamhet (inga förkunskaper krävs)

Syfte och Mål

Kursen gör att deltagaren får bättre insikt i vad som gäller kring den nya GDPR-förordningen och dataskyddslagen samt hur de nya reglerna behöver anammas i projektverksamheten. Organisationer och företag som bryter mot det nya regelverket riskerar böter upp till 20 miljoner euro eller 4% av den totala (world wide) årliga omsättningen under föregående budgetår.

 

Kursens innehåll

  • Action planen – så här säkerställer du din projektverksamhet (mall distribueras)
  • Bakgrund och idéerna bakom GDPR
  • Vad omfattas i begreppet Personlig data?
  • Vilken Personlig data kan hanteras?
  • Principerna som måste följas
  • Vem har ansvaret?
  • Vilka rättigheter har individen rörande sin Personliga data?