Infografik–att visualisera utifrån underlag och producera enklare infografik

Infografik (Infographics) 2 dagar

Med infografik menar man visualisering av data, information och statistik. Att visuellt förklara komplext och svårbegripligt material, komplicerade sammanhang eller skeenden. Infografik är en visuell lösning som bär ett budskap hela vägen fram till målgruppen. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i infografik och kunna presentera sin information på ett komprimerat och överskådligt sätt. Kursen kan vara till nytta för dem som jobbar med kommunikation i kommun, myndigheter, organisationer, redaktörer och andra som sysslar med marknadsföringsmaterial eller internkommunikation för att lära hur man framgångsrikt använder infografik.

Målet med utbildningen är att ge ett starkt verktyg i Adobe Illustrator för att själv kunna göra enklare infografik. Du får en introduktion i när man kan använda infografik och vad ett underlag består av och ett insikt i visuellt tänkande. Du får lära om olika uttryck/infografikens formspråk och se styrkan med infografik. Vi tar även upp does and Don'ts för att undvika vanliga misstag. Du får färdigheter för att kunna använda underlag och förvandla dessa underlag till tilltalande och visuellt intresseväckande och förklarande infografik. Du får lära dig de verktyg i Adobe Illustrator som behövs för att skapa infografik och du ska kunna publicera infografiken på webb, sociala medier eller i print-media. Dag 2 kör vi workshop med olika underlag. Det avslutas med en gemensam reflektion samt feedback från föreläsaren.

Denna kurs förutsätter att du tar med dig din egen bärbara dator, vi hjälper dig att konfigurera din dator inför kursen med de gruppanpassade övningarna och programvaran. Du har på så sätt kvar alla anpassade programinställningar och allt anpassat kursmaterial efter kursens slut. Vi utbildar även i äldre versioner om så önskas, fast då endast som företagsanpassad kurs

Du får ett Diplom efter genomförd kurs.

Det här är en öppen kurs, datum och pris m.m. hittar du längre ner på sidan.

Kursens innehåll – praktik varvat med teori

Dag 1

 • Introduktion och översikt, ”Show–Don't Tell”.
 • När kan man använda infografik –och vad kan man göra själv?
 • Några case där infografiken har löst kommunikationen.(Exempel SCB mm.).
 • Olika manér och designtraditioner inom infografik.
 • Vad är ett underlag?
 • vad det kan bli och hur kan det visualiseras?
 • Färger och formspråk.
 • Statistik och olika typer av diagram och när man verkligen visualiserar.
 • Does and don'ts – Misstag och hur ska det bli rätt istället?
 • Adobe Illustrator – Ett verktyg för att göra infografik (Live demos)
 • Genomgång av funktioner i illustrator som används vid produktion av infografik.
 • Kompendium delas ut och uppgift ges för analys dag 2.

dag 2

 • Visuellt tänkande i Infografik.
 • Att bygga en infografik-”Anatomi” Formspråk i infografik.
 • Vi tittar på de visuella lösningarna för samma sifferunderlag, och jämför och ser hur olika ett underlag kan tolkas.
 • Tonalitet i infografik.
 • Stor Workshop–Producera infografik utifrån ett givet underlag. Visuellt tänkande.
 • Publicera grafiken på olika plattformar.
 • Tips på mer kunskap om infografik, böcker, Illustrator-tips.

 

Våra kurser inom Adobe Illustrator


Boka nu!