Analysera stora datamängder i Excel

Analysera stora datamängder i Excel

Skapa dynamiska rapporter med Pivot tabeller, Power Query och Power Pivot 1 dag

En pivottabell är både extremt kraftfullt och lättanvänt verktyg i Excel för att beräkna, sammanfatta och analysera stora datamängder på ett elegant och överskådligt sätt. Resultatet kan sedan presenteras i dynamiska pivottabellsrapporter eller visualiseras med pivotdiagram.
Med Power Query och Power Pivot kan du importera, formatera, rensa, ansluta, analysera och skapa dynamiska rapporter i Excel.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill använda de verktygen Excel erbjuder för att hantera och analyser stora mängder data och sedan ta fram dynamiska rapporter samt visualisera resultatet på ett enkelt och intressant sätt. Några av dessa verktyg är tabeller, pivottabeller, pivotdiagram Power Query och Power Pivot.

Diplom efter genomförd kurs. Vi erbjuder även kursen som företagsanpassad

Kursens innehåll

  Analysera data i listor
 • Sortera och filtrera
 • Avancerad filtrering
 • Ta bort dubbletter
 • Snabbfyllning
 • Låsa rubrikraden
 • Arbeta med tabeller
 • Omvandla lista till tabell
 • Beräkningar i tabell
 • Summaraden
 • Infoga utsnitt och tidslinje
 • Arbeta med flera tabeller
 • Omvandla tabell till lista
 • Pivottabeller
 • Skapa pivottabeller
 • Modifiera och formatera
 • Sortera och filtrera
 • Gruppera
 • Ändra beräkningssätt
 • Skapa pivottabeller baserade på flera tabeller
 • Pivotdiagram
 • Infoga pivotdiagram
 • Infoga eller ta bort diagramelement
 • Växla rader till kolumner
 • Ändra diagramtyp
 • Flytta eller kopiera diagram
 • Power Query
 • Introduktion till Power Query
 • Importera data från olika källor
 • Skapa fråga
 • Rensa och formatera data i Power Query
 • Formatera kolumner
 • Importera data till Excel
 • Power Pivot
 • Introduktion till Power Pivot
 • Importera data från olika källor
 • Skapa relationer
 • Formatera kolumner
 • Utföra beräkningar
 • Presentera data i pivottabeller