Våra kurser mot webb och media

Adobe After Effects grundkurs

Infografik–att visualisera utifrån underlag och producera enklare infografik

Infografik (Infographics) 2 dagar

Med infografik menar man visualisering av data, information och statistik. Att visuellt förklara komplext och svårbegripligt material, komplicerade sammanhang eller skeenden. Infografik är en visuell lösning som bär ett budskap hela vägen fram till målgruppen. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i infografik och kunna presentera sin information på ett komprimerat och överskådligt sätt.

Kursen kan vara till nytta för dem som jobbar med kommunikation i kommun, myndigheter, organisationer, redaktörer och andra som sysslar med marknadsföringsmaterial eller internkommunikation för att lära hur man framgångsrikt använder infografik.
Läs mer/Boka: Infografik (Infographics) 2 dagar

HTML5 grundkurs

WordPress

Grundkurs i WordPress 2 dagar

Vi lär dig bygga en hemsida helt från grunden. Installation till färdigt innehåll med text, bilder, filmer och menyer. Du kommer snabbt och enkelt få en modern och avancerad hemsida! Vi går också igenom hur man sökmotor optimerar sidorna. Läs mer/Boka: WordPress grundkurs


WordPress Företagsanpassad kurs

WordPress Företagsanpassad kurs

Företagsanpassad kurs som utformas efter era personliga behov

Exempel på tillfällen när en företagsanpassad kurs ger bra resultat
- När det finns direkta och verkliga verksamhetsbehov att lösa i arbetet med WordPress
- När du behöver lära dig hur just ditt företags WordPress fungerar eftersom du tagit över en medarbetares arbetsuppgifter
- När du vill stärka eller spetsa till din kompetens och gå på djupet med ett specifikt område i WordPress
- När ni vill kunna göra mer själva med er WordPress
- När ni vill minska beroendet av inhyrda konsulter för mindre justeringar

Beroende på era behov och kursens syfte kan vi antingen arbeta direkt i er nuvarande WordPress sajt eller i en utvecklingskopia av er sajt. Eller så skapar vi en särskild kursinstallation av WordPress utifrån de områden vi ska arbeta med i kursen.

Läs mer/Boka: WordPress Företagsanpassad kurs

Adobe After Effects grundkurs

Adobe Animate CC

Adobe Animate CC Bannerproduktion 2 dagar

Den här kursen vänder sig till dig som snabbt behöver komma igång och producera banners, görs bäst med nya Adobe Animate CC. För dig utan tidigare erfarenhet från Flash plattformen är steget till HTML5 kompatibla annonser det enklast tänkbara. Animate CC kan allt som Flash kunde plus att du även kan konvertera om befintliga Flash animationer till HTML5. Animate CC använder Javascript biblioteket CreateJS, som är inbyggt, för interaktivitet med mer.
Läs mer/Boka: Adobe Animate CC Bannerproduktion 2 dagar

Adobe Animate CC Skräddarsydd

Animate CC är det bästa för att inte säga enda utvecklingsverktyget idag för rörliga annonser på webben. Steget till HTML5 kompatibla annonser är det enklast tänkbara. Animate CC använder Javascript biblioteket CreateJS, som är inbyggt, för interaktivitet med mer.
Läs mer/Boka: Adobe Animate CC Skräddarsydd

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver CC grundkurs 2 dagar

Efter kursen kan du allt du behöver för att skapa, uppdatera och publicera enklare webbsidor med hjälp av programmet Adobe Dreamweaver. Du lär dig förstå programmets möjligheter och begränsningar och hur olika bildformat fungerar när man gör webbsidor. Du kommer bland annat att kunna skapa formulär som besökaren kan fylla i för att sedan skicka till någons e-post-adress. Läs mer/Boka: Dreamweaver grundkurs

Adobe Dreamweaver fördjupning 2 dagar

Efter kursen har du lärt dig att hantera Adobe Dreamweavers mest avancerade och kraftfulla funktioner. Kursen vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande vår grund utbildning i Adobe dreamweaver. Med hjälp av Templates, Library och Cascading Style Sheet lär du dig att göra sidorna lätta att uppdatera och enkla att förändra utseendet på. Behaviors ger dig möjlighet att använda Javascript utan att kunna programmera, och du kommer även att få fördjupade kunskaper i användandet av lager.
Läs mer/Boka: Dreamweaver fordjupning

Eller välj en företagsanpassad kurs i Dreamweaver

Adobe InDesign för webb

Adobe InDesign för webb

Adobe InDesign för webb 1 dag

Med Adobe InDesign får du en kombination av kreativ frihet, kraftfulla produktions-funktioner och innovativt stöd för parallellpublicering. InDesign är dessutom nära integrerat med Adobe Photoshop, Illustrator och Flash CS5 och senare. Utbildningen vänder sig till er som vill lära sig hitta och använda nya verktyg och funktioner i InDesign för digitala produktioner. Du lär dig skapa underlag för Flash-banners samt enklar kampanjsidor som kan publiceras som .swf eller exporteras till .fla formatet för att vidarebearbetas i Flash.
Läs mer/Boka: InDesign för webb 1 dag

Eller välj en företagsanpassad kurs i InDesign

HTML5 grundkurs

HTML5

HTML5 grundkurs 2 dagar

Vi tittar på de beståndsdelar som tillsammans utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. I kursen går vi endast igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ger tips på så kallad ”fallback”, alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken.
Även om det till exempel finns intressanta förbättringar för att skapa formulär, i HTML5 så är stödet i dagens webbläsare bristfälligt. I kursen reder vi ut om HTML5 är nutid eller framtid och ser på bakåtkompabilitet. Helt klart är att HTML5 är här. Läs mer/Boka: HTML5 grundkurs

HTML5 Företagsanpassad

I en anpassad HTML5 kurs kan vi titta på de beståndsdelar som sammantagen utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. Vi kan gå igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ge tips på så kallad "fallback", alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken. Läs mer/Boka: HTML5 grundkurs

Mer om företagsanpassade kurser här. Du kan även hitta D&T Företagsutbildning’s kurser på utbildning.se