Våra kurser mot webb och media

Adobe After Effects grundkurs

Infografik–att visualisera utifrån underlag och producera enklare infografik

Infografik (Infographics) 2 dagar

Med infografik menar man visualisering av data, information och statistik. Att visuellt förklara komplext och svårbegripligt material, komplicerade sammanhang eller skeenden. Infografik är en visuell lösning som bär ett budskap hela vägen fram till målgruppen. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i infografik och kunna presentera sin information på ett komprimerat och överskådligt sätt.

Kursen kan vara till nytta för dem som jobbar med kommunikation i kommun, myndigheter, organisationer, redaktörer och andra som sysslar med marknadsföringsmaterial eller internkommunikation för att lära hur man framgångsrikt använder infografik.
Läs mer/Boka: Infografik (Infographics) 2 dagar

Adobe After Effects grundkurs

WordPress

Grundkurs i WordPress 2 dagar

I den här grundkursen går vi igenom de grundläggande delarna i Wordpress och hur de olika komponenterna som ingår och dess funktion. Vi tittar på PHP, HTML och CSS och hur de samspelar för att producera snygga sidor och rikt innehåll. Vi bygger även upp en fullt fungerande "sajt" under kursens gång. Läs mer/Boka: WordPress grundkurs

Företagsanpassad kurs i WordPress

Under kursen kan vi använda en miljö med virtuella datorer (Hyper-V) där varje deltagare har tillgång till en komplett labbmiljö. I labbmiljön har vi tillgång till Microsofts webbserver IIS där PHP och MySQL är installerat. Flera olika webbläsare finns förinstallerade för test av framtagna webbsidor. Alla labbfiler finns tillgängliga i labbmiljön. Det här är ett förslag på vad vi kan gå igenom, de grundläggande delarna i WordPress och hur de olika komponenterna som ingår och dess funktioner.

Läs mer/Boka: Företagsanpassad kurs i WordPressAdobe After Effects grundkurs

Adobe Animate CC

Adobe Animate CC Bannerproduktion 2 dagar

Den här kursen vänder sig till dig som snabbt behöver komma igång och producera banners, görs bäst med nya Adobe Animate CC. För dig utan tidigare erfarenhet från Flash plattformen är steget till HTML5 kompatibla annonser det enklast tänkbara. Animate CC kan allt som Flash kunde plus att du även kan konvertera om befintliga Flash animationer till HTML5. Animate CC använder Javascript biblioteket CreateJS, som är inbyggt, för interaktivitet med mer.
Läs mer/Boka: Adobe Animate CC Bannerproduktion 2 dagar

Adobe Animate CC Skräddarsydd

Animate CC är det bästa för att inte säga enda utvecklingsverktyget idag för rörliga annonser på webben. Steget till HTML5 kompatibla annonser är det enklast tänkbara. Animate CC använder Javascript biblioteket CreateJS, som är inbyggt, för interaktivitet med mer.
Läs mer/Boka: Adobe Animate CC Skräddarsydd

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver CC grundkurs 2 dagar

Efter kursen kan du allt du behöver för att skapa, uppdatera och publicera enklare webbsidor med hjälp av programmet Adobe Dreamweaver. Du lär dig förstå programmets möjligheter och begränsningar och hur olika bildformat fungerar när man gör webbsidor. Du kommer bland annat att kunna skapa formulär som besökaren kan fylla i för att sedan skicka till någons e-post-adress. Läs mer/Boka: Dreamweaver grundkurs

Adobe Dreamweaver fördjupning 2 dagar

Efter kursen har du lärt dig att hantera Adobe Dreamweavers mest avancerade och kraftfulla funktioner. Kursen vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande vår grund utbildning i Adobe dreamweaver. Med hjälp av Templates, Library och Cascading Style Sheet lär du dig att göra sidorna lätta att uppdatera och enkla att förändra utseendet på. Behaviors ger dig möjlighet att använda Javascript utan att kunna programmera, och du kommer även att få fördjupade kunskaper i användandet av lager.
Läs mer/Boka: Dreamweaver fordjupning

Eller välj en företagsanpassad kurs i Dreamweaver

Adobe InDesign för webb

Adobe InDesign för webb

Adobe InDesign för webb 1 dag

Med Adobe InDesign får du en kombination av kreativ frihet, kraftfulla produktions-funktioner och innovativt stöd för parallellpublicering. InDesign är dessutom nära integrerat med Adobe Photoshop, Illustrator och Flash CS5 och senare. Utbildningen vänder sig till er som vill lära sig hitta och använda nya verktyg och funktioner i InDesign för digitala produktioner. Du lär dig skapa underlag för Flash-banners samt enklar kampanjsidor som kan publiceras som .swf eller exporteras till .fla formatet för att vidarebearbetas i Flash.
Läs mer/Boka: InDesign för webb 1 dag

Eller välj en företagsanpassad kurs i InDesign

HTML5 grundkurs

HTML5

HTML5 grundkurs 2 dagar

Vi tittar på de beståndsdelar som tillsammans utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. I kursen går vi endast igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ger tips på så kallad ”fallback”, alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken.
Även om det till exempel finns intressanta förbättringar för att skapa formulär, i HTML5 så är stödet i dagens webbläsare bristfälligt. I kursen reder vi ut om HTML5 är nutid eller framtid och ser på bakåtkompabilitet. Helt klart är att HTML5 är här. Läs mer/Boka: HTML5 grundkurs

HTML5 Företagsanpassad

I en anpassad HTML5 kurs kan vi titta på de beståndsdelar som sammantagen utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. Vi kan gå igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ge tips på så kallad "fallback", alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken. Läs mer/Boka: HTML5 grundkurs

HTML5 grundkurs

Digital Kompetens

En upplysningskurs om det digitala samhället

Digital Kompetens 2 dagar

Kursen riktar sig till er som behöver förstå sociala medier, digitala trender och den digitala transformationen. Målgrupp: Projektledare, kommunikatörer, säljare/marknadsförare, personalansvariga och chefer som vill förbättra och höja sin digitala kompetens. Medarbetare inom offentlig sektor. Alla som känner att organisationen eller individen är på väg att halka efter. Kursens syfte: Att bli insatt i samhällets digitalisering, sociala nätverksstrukturer och den digitala transformationen. Kursens mål: Att du använder digitala medier rätt och påbörjar en handlingsplan för din digitala transformation.Läs mer/Boka: Digital Kompetens 2 dagar

Digital Kompetens företagsanpassad

Kursen har förslagsvis samma målgrupp, syfte och mål som vår 2 dagars kurs (ovanför) men anpassas särskilt för ert företag. Obs! Minst 3 deltagare krävs för den här kursen. Läs mer/Boka: Digital Kompetens företagsanpassad

Mer om företagsanpassade kurser här. Du kan även hitta D&T Företagsutbildning’s kurser på utbildning.se