Blended Learning

Blended Learning Trycksaksproduktion 4 veckor

En blandning av distansutbildning och klassrumsundervisning

Kursen riktar sig till dig som ska börja arbeta med eller som redan arbetar med trycksaksproduktion. Kanske som Orginalare, Informatör, Illustratör eller Grafisk formgivare men vi har egentligen inga begränsningar i den här kursen eftersom vi anpassar den helt efter dina personliga behov.

Vi erbjuder tusentals online kurser genom Lynda.com och Tuts+ med personligt anpassat lärarstöd. Du väljer helt fritt vilka kurser du vill ska ingå och kompletterar enkelt efter behov med fler kurser.

 • Välj själv eller med vårt stöd de kurser du behöver
 • Du har din egen studietakt mellan 1-8 timmar per dag
 • Ny flexibel e-post support som alla på företaget kan dela på. Det ingår en pott på 15 frågor via e-post under kurstiden. Potten är lätt att fylla på vid behov och är kopplad till företaget som beställt kursen
 • Gå kurs när det passar dig med start måndagar, vi behöver minst 3 deltagare per kursstart. Om deltagarna kommer från samma eller olika företag spelar ingen roll
 • Du kompletterar enkelt med en till kurs när du vill och våra lärare hjälper dig välja rätt påbyggnader
 • Diskussionsforum, FAQ, RSS flöden och lärarsupport under hela kursen för alla deltagare

Lärarna ger support, rekommendationer och stöd i ditt lärande. Gruppen träffas ”IRL” två gånger per kurs, deltagarnas frågor besvaras, lärarna ger tips och delar erfarenheter. Vårt upplägg ger alla deltagare en så skräddarsydd kurs som möjligt och samtidigt finns chansen till en bredare överblick av kursområdet. Lärarna anpassar varje träff till gruppens dynamik så varje kurs blir alltså unik. Lärarna kan också visa hur samarbete och kommunikation över blockgränserna underlättas. Med andra ord en Personlig Blended Learning för alla deltagare.

Kursen är 4 veckor och då ingår:

 • Personligt kursupplägg och kursplanering i samråd med våra lärare
 • Fri tillgång för kursdeltagarna till tusentals onlinekurser under 1 hel månad
 • 2 klassrumsträffar på valfri ort i Stockholm, Göteborg eller Malmö med deltagaranpassade genomgångar av våra lärare
 • Orginalare, informatörer, Illustratörer och grafiska formgivare deltar i samma grupp efter samråd med våra lärare
 • 18 dagar av självstudier i egen studietakt med lärarstöd vardagar via e-post
 • Intyg på genomförda kurser efter avklarade inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna skapas av våra lärare och inlämnat material bedöms också av våra lärare. Våra lärare har arbetat med utbildning i många år och samtidigt verkat inom media och/eller trycksaksproduktions branschen. Alla har utmärkt sig inom utbildning med mycket goda kursutvärderingar.

En kort introduktion till denna kurs ser du i filmen ovan. Filmen är på Engelska precis som kursmaterialet men vår klassrumsundervisning sker på Svenska. Filmen är hämtad från Lynda.com.

Våra kurser inom Blended Learning